• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2020
Ngày xuất bản: 18/06/2020 8:17:00 SA
Lượt xem: 205

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2020

---------

 

            Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ hai, 01/6

 

 

 

7h30

Dự lễ chào cờ tháng 6

Toàn thể CB cơ quan

Sân Tỉnh đoàn

 

9h

Hội ý ban GĐ

 

 

 

 

Thứ ba, 02/6

 

 

 

14h

Họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6

Toàn thể viên chức, người lao động cơ quan

Phòng họp

 

 

Thứ tư, 03/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ năm, 04/6

 

 

 

 

Đ/c Oanh làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

7h30

Đ/c Trang đi Văn Yên duyệt CT Đại hội huyện.

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 05/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ bảy, 06/6

 

                

Chủ nhật, 07/6

Dự khai mạc lớp trải nghiệm kỹ năng (Dự kiến)

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 08/6

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 09/6

 

 

 

 

Đ/c Oanh làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

7h30

Đ/c Trang đi Văn Yên chào mừng Đại hội huyện Văn Yên.

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 10/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 11/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 12/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 13/6

 

 

 

 

Chủ nhật, 14/6

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 15/6

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 16/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 17/6

 

 

 

 

Họp tổ Đảng

Các đc Đảng viên

Phòng họp

 

 

Thứ năm, 18/6

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 19/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 20/6

 

 

 

 

Chủ nhật, 21/6

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 22/6

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 23/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 24/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 25/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 26/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 27/6

 

 

 

 

Chủ nhật, 28/6

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 29/6

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 30/6

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

THƯ VIỆN VIDEO