• Loading...
 
Lịch công tác của Ban giám đốc Trung tâm tháng 7/2020
Ngày xuất bản: 08/07/2020 3:04:00 CH
Lượt xem: 230

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2020

---------

 

            Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ tư, 01/7

 

 

 

7h30

Dự lễ chào cờ tháng 7

Toàn thể CB cơ quan

Sân Tỉnh đoàn

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 02/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 03/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ bảy, 04/7

 

                

Chủ nhật, 05/7

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 06/7

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 07/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 08/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 09/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 10/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Dự kiến họp tổ đảng

Tổ đảng Trung tâm

Phòng họp

 

 

 

Thứ 7, 11/7

 

 

 

Tham dự các hoạt động của Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 12/7

 

 

 

Tham dự các hoạt động của Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 13/7

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 14/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 15/7

 

 

 

 

Thứ năm, 16/7

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 17/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 18/7

 

 

 

 

Chủ nhật, 19/7

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 20/7

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 21/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 22/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 23/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 24/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 25/7

 

 

 

 

Chủ nhật, 26/7

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 27/7

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 28/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ tư, 29/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 30/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ sáu, 31/7

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

               

 

THƯ VIỆN VIDEO