• Loading...
 
Lịch Ban Giám đốc Trung tâm tháng 5/2021
Ngày xuất bản: 06/05/2021 4:04:00 CH
Lượt xem: 62

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 5/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

 

Nghỉ ngày Lễ

Thứ 7, 01/5

 

 

 

 

Nghỉ ngày Lễ

Chủ nhật, 02/5

 

 

 

Tuần 1

Thứ hai, 03/5

 

 

 

 

 

Nghỉ ngày Lễ

 

 

 

 

 

Thứ ba, 04/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h

Hội ý Ban Giám đốc mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ tư, 05/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 06/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 07/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 08/5

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 09/5

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 10/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 11/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 12/5

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Đội trên địa bàn dân cư

 

 

 

 

 

Thứ năm, 13/5

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Đội trên địa bàn dân cư

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 14/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 15/5

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 16/5

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 17/5

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 18/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 19/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 20/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 21/5

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 22/5

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 23/5

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 24/5

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 25/5

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 26/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 27/5

 

 

 

 

 

(Dự kiến) Ban Giám đốc dự khai mạc lớp Học kỳ trong quân đội đợt 1 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 28/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 29/5

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 30/5

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 31/5

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

(Dự kiến) Ban Giám đốc dự tổng kết lớp Học kỳ trong quân đội đợt 1

 

 

 

 

             

 

 

THƯ VIỆN VIDEO