• Loading...
 
Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2021
Ngày xuất bản: 05/03/2021 4:43:00 CH
Lượt xem: 67

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ hai, 01/03

 

 

 

 

7H30

Chào cờ đầu tháng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 02/03

 

 

 

 

9h00

Họp toàn thể cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 03/03

 

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ năm, 04/03

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 05/03

 

 

 

 

15h

Ban Giám đốc dự hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 06/03

 

 

 

8h

Ban Giám đốc dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Chủ nhật, 07/03

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 08/03

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 09/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 10/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ năm, 11/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 12/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 13/03

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 14/03

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 15/03

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 16/03

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 17/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 18/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 19/03

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 20/03

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 21/03

 

 

 

8h

Ban Giám đốc dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 22/03

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 23/03

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 24/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 25/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 26/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

8h

Ban Giám đốc dự ngày hội Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

 

 

 

 

15h

Ban Giám đốc dự Gặp mặt Cựu Cán bộ Đoàn tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 27/03

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 28/03

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 29/03

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 30/03

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 31/03

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

             

 

 

THƯ VIỆN VIDEO