• Loading...
 
Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2021
Ngày xuất bản: 07/06/2021 10:39:00 SA
Lượt xem: 51

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ ba, 01/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

Toàn thể CQ

 

 

 

 

Thứ tư, 02/6

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền dự họp HN Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự học lớp Quản lý nhà nước theo lịch

 

 

 

 

 

Thứ năm, 03/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

9h

Ban Giám đốc dự họp cùng lãnh đạo các phòng

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 04/6

 

 

 

 

14h

Ban Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến giao ban Cụm Tây Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 05/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 06/6

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 07/6

 

 

 

 

 

7h30

 

 

 

9h

- Ban Giám đốc dự phát động triển khai diễn đàn: Mỗi ngày một cuốn sách; chương trình Thanhk you, Viet Nam; ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19.

- Ban Giám đốc dự họp Chi bộ

 

 

 

 

 

Thứ ba, 05/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 09/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 10/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 11/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 12/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 13/3

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 14/6

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

(Dự kiến) Đ/c Trang chỉ đạo lớp tập huấn bơi lội tại huyện Mù Cang Chải 02 ngày.

 

 

 

 

 

Thứ ba, 15/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 16/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 17/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 18/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 19/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 20/6

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 21/6

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 22/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 23/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 24/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 25/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 26/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 27/6

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 28/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 29/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 30/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

             

 

 

THƯ VIỆN VIDEO