• Loading...
 
Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7 năm 2021
Ngày xuất bản: 10/07/2021 12:00:00 SA
Lượt xem: 64

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ năm, 01/7

 

 

 

 

8h30

Ban Giám đốc dự họp giao ban Tỉnh đoàn về công tác tháng 7

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 02/7

 

 

 

 

9h

Đ/c Giám đốc dự họp Chi ủy, Chi bộ cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 03/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 04/7

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 05/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 06/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 07/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 08/7

 

 

 

 

 

Đ/c Trang chỉ đạo tổ chức chương trình: Một ngày trong quân ngũ và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 09/7

 

 

 

 

 

Đ/c Trang chỉ đạo tổ chức chương trình: Một ngày trong quân ngũ và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

 

 

 

 

 

8h

Đ/c Hiền, Oanh dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11, khóa XIV và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6, khóa V.

 

 

 

 

 

Đ/c Trang chỉ đạo tổ chức chương trình: Một ngày trong quân ngũ và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

Thứ 7, 10/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 11/7

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 12/7

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 13/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 14/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 15/7

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 16/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 17/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 18/7

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 19/7

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 20/7

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 21/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 22/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 23/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 24/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 25/7

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 26/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 27/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 28/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ  năm, 29/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 30/7

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 31/7

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN VIDEO