• Loading...
 
Lịch công tác Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2021
Ngày xuất bản: 09/02/2021 10:01:00 SA
Lượt xem: 45

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ hai, 01/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 02/02

 

 

 

 

9h30

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ tư, 03/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ năm, 04/02

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 05/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 06/02

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 07/02

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 08/02

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

14h

Ban Giám đốc dự hội nghị tổng kết cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 09/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 10/02

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

Thứ năm, 11/02

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 12/02

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 13/02

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Trang trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 14/02

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Trang trực lãnh đạo

 

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 15/02

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

Thứ ba, 16/02

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2021

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

Thứ tư, 17/02

 

 

 

 

 

- Khai xuân

- Ban Giám đốc tham gia tết trồng cây

 

 

 

 

 

Thứ năm, 18/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 19/02

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 20/02

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 21/02

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 22/02

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 23/02

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 24/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 25/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 26/02

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 27/02

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 28/02

 

 

 

             

 

 

THƯ VIỆN VIDEO