• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2021
Ngày xuất bản: 08/09/2021 8:16:00 SA
Lượt xem: 3

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

 

 

 

 

 

 

Thứ tư, 01/9

 

 

 

 

7h30

Chào cờ đầu tháng

Toàn thể VC, NLĐ

Sân Tỉnh đoàn

 

 

8

Ban Giám đốc dự họp toàn thể Trung tâm

 

 

 

 

 

Thứ năm, 02/9

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 03/9

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Oanh tham gia chương trình “7 ngày cùng dân” tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

Thứ 7, 04/9

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Oanh tham gia chương trình “7 ngày cùng dân” tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

Chủ nhật, 05/9

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 06/9

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Oanh tham gia chương trình “7 ngày cùng dân”  tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

Thứ ba, 07/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 08/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 09/9

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 10/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc tham gia sinh hoạt Chi bộ tháng 9 tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 11/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 12/9

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 13/9

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 14/9

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 15/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 16/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 17/9

 

 

 

 

 

Đ/c Trang tham gia chương trình “7 ngày cùng dân”  tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

Đ/c Trang tham gia chương trình “7 ngày cùng dân” tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

Thứ 7, 18/9

 

 

 

 

Đ/c Trang tham gia chương trình “7 ngày cùng dân” tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

Chủ nhật, 19/9

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 20/9

 

 

 

 

 

Đ/c Trang tham gia chương trình “7 ngày cùng dân”  tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

Thứ ba, 21/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 22/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ  năm, 23/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 24/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 25/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 26/9

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 27/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 28/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 29/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 30/9

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN VIDEO