• Loading...
 
Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
Ngày xuất bản: 09/10/2023 2:38:00 CH
Lượt xem: 395

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 10/2023

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

Chủ nhật, 01/10

 

 

 

Thứ hai, 02/10

 

 

 

- 7h30

- 8h00

- 14h00

- Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

-   Ban Giám đốc dự họp giao ban công tác tháng 10 tại Tỉnh đoàn

- Ban Giám đốc dự họp tháng 10 toàn thể cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 03/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 04/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 05/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 06/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 07/10

 

 

 

 

Chủ nhật, 08/10

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 09/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc sinh hoạt địa chỉ đỏ tại thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

Thứ ba, 10/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 11/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 12/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các sân chơi tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ sáu, 13/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 14/10

 

 

 

 

Chủ nhật, 15/10

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 16/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 17/10

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các CLB, đội nhóm sinh hoạt tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ  tư, 18/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 19/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 20/10

 

 

 

15h00

Ban Giám đốc sinh hoạt tổ Đảng, tổ công đoàn Trung tâm theo định kỳ

 

 

 

 

 

Thứ bảy 21/10

 

 

 

 

Chủ nhật

22/10

 

 

 

Thứ 2, 23/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 24/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 25/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 26/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 27/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 28/10

 

 

 

 

Chủ nhật

29/10

 

 

 

Thứ 2, 30/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 31/10

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO