• Loading...
 
ịch công tác Ban Giám đốc tháng 4/2021 - chỉnh sửa
Ngày xuất bản: 14/04/2021 8:20:00 SA
Lượt xem: 65

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ năm, 01/04

 

 

 

 

7h30

Chào cờ đầu tháng

 

 

 

 

8h

Họp toàn thể TT

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 02/04

 

 

 

 

 

Đ/c Giám đốc đi công tác tại tỉnh Lai Châu

 

 

 

 

 

Đ/c Giám đốc đi công tác tại tỉnh Lai Châu

Thứ 7, 03/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 04/04

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 05/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 06/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 07/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

8h

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ năm, 08/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

14h

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 09/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 10/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 11/04

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 12/04

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 13/04

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 14/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 15/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 16/04

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 17/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 18/04

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 19/04

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 20/04

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 21/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 22/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 23/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 24/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 25/04

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 26/04

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 27/04

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Thứ tư, 28/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 29/04

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 30/04

 

 

 

 

 

Nghỉ ngày lễ 30/4

 

 

 

 

             

 

 

THƯ VIỆN VIDEO