• Loading...
 
Đội nghi lễ Trung tâm HĐTTN chào mừng Đại hội Đại biểu huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày xuất bản: 18/06/2020 8:44:00 SA
Lượt xem: 10

 Ngày 9/6, Đội Nghi lễ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về việc chuẩn bị đoàn thanh thiếu nhi tham gia chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã đã trưng tập đội nghi lễ tập luyện màn chào mừng Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ, các em trong đội nghi lễ gồm 25 em đã tích cực tập luyện, hợp luyện và tham gia biểu diễn rất tự tin và được Ban tổ chức đại hội đánh giá cao. Đây cùng là nhiệm vụ  của Đội nghi lễ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong việc phục vụ các hoạt động chính trị của tỉnh.

Dưới đây là 1 số hình ảnh chào mừng Đại hội:

Đội nghi lễ trước giờ biểu diễn

 

Đội nghi lễ chào mừng Đại hội

Đặng Hằng- Hoàng Huy

      

THƯ VIỆN VIDEO