• Loading...
 

BAN GIÁM ĐỐC

 TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

 

TT

 

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

ĐT

 

MAIL

1

 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
Giám đốc
0386189009
thuhien1402yb@gmail.com
 
2
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Phó giám đốc
0945915139
ngochatdyb@gmail.com
         

 

ĐT liên hệ:  Phòng hành chính Trung Tâm (lễ tân): 02163856013

Email: trungtamttnyb@gmail.com

 

 

THƯ VIỆN VIDEO