• Loading...
 

BAN GIÁM ĐỐC

 TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT

MAIL

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Giám đốc

0386189009

hienntnyb@gmail.com

 

2

Hà Đức Oanh

Phó giám đốc

0944235102

ducoanhntnyb@gmail.com

 

3

Đỗ Hương Trang

 

Phó giám đốc

0916143887

huongtrangsphn@gmail.com

 

       

 

ĐT liên hệ:  Phòng hành chính Trung Tâm: 02163.851. 828

Email: trungtamttnyb@gmail.com

 

 

THƯ VIỆN VIDEO