• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
Ngày xuất bản: 08/03/2024 8:16:00 SA
Lượt xem: 187

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 02-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 29 tháng 02  năm 2024

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024

-------------------

          Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Chỉ đạo chung; trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, công tác thi đua KT cơ quan; hoạt động liên quan đến Đề án số 12 về công tác cán bộ.

- Sửa, duyệt văn bản của các VC tham mưu trình ký.

- Chỉ đạo các hoạt động vui chơi giải trí, sân chơi

- Tham mưu quy trình xin chủ trương đầu tư xây dựng Đề án sửa chữa, cải tại nâng cấp Trung tâm; thanh lý tài sản

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo chương trình 135.

- Tham gia hoạt động của cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Đội tỉnh

- Chỉ đạo hoạt động tết Nguyên đán: Vui chơi giải trí, tết trồng cây, chương trình văn nghệ.

          - Dự họp theo thành phần.

          2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            - Chỉ đạo sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn, sửa 03 tin bài tuyên truyền trong tháng  (Hằng, Chinh);

- Chỉnh sửa, thu phát bài phát thanh măng non chủ đề: Chúng em với An toàn giao thông.

- Chỉ đạo thành lập đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu thăm hỏi lão thành cách mạng ngày thành lập Đảng 3/2;

- Chỉ đạo xây dựng KH tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay tiếng Anh” và tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2024 với chủ đề “Giai điệu tuổi trẻ”.

- Triển khai nội dung tham gia Hội báo Xuân năm 2024

- Đôn đốc tuyên truyền các hoạt động của đơn vị trên Website và Facebook trung tâm; Đôn đốc và viết tin, bài theo phân công.

- Tổ chức khoá học kỹ năng Đón Xuân vui khoẻ cho thiếu nhi.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức “Học kỳ trong quân đội” năm 2024.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO