• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
Ngày xuất bản: 08/04/2024 9:19:00 SA
Lượt xem: 171

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 03-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 28 tháng 3  năm 2024

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Chỉ đạo chung; trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, công tác thi đua KT cơ quan; hoạt động liên quan đến Đề án số 12 về công tác cán bộ: 01 Đ/c viên chức đăng ký về hưu trước tuổi.

- Sửa, duyệt văn bản của các VC tham mưu trình ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Phân công nhiệm vụ BGĐ.

- Chỉ đạo các hoạt động vui chơi giải trí, sân chơi

- Làm việc với các ngành về Phương án sửa chữa, cải tạo Trung tâm HĐ thanh thiếu nhi để bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh.

- Tham mưu quy trình xin chủ trương đầu tư xây dựng Đề án sửa chữa, cải tại nâng cấp Trung tâm;  thanh lý tài sản

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo chương trình 135.

- Tham gia hoạt động của cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Đội tỉnh

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

          2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            - Chỉ đạo sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn, sửa 08 tin bài tuyên truyền trong tháng  (Hằng, Hoàng);

- Chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan “Giọng hát hay tiếng Anh” và “Tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi” tỉnh Yên Bái năm 2024 với chủ đề “Giai điệu tuổi trẻ”.

- Đôn đốc tuyên truyền các hoạt động của đơn vị trên Website và Facebook trung tâm; Đôn đốc và viết tin, bài theo phân công.

- Triển khai tổ chức 2 khoá học kỹ năng cho thanh, thiếu nhi (Tại trường PTDT nội trú – THPT tỉnh và trường TH Nguyễn Trãi) với 160 thanh thiếu nhi tham gia.

- Triển khai kỳ thi nâng cấp đai võ Karate đợt 1/2024 cho gần 60 võ sinh.

- Ra mắt CLB “Xung kích – tình nguyện” với trên 30 hội viên tham gia.

- Duy trì các tổ đội nòng cốt tại Trung Tâm (Kèn nghi thức 20 em, Múa 20 em, Thanh nhạc trên 25 em, Mầm non năng khiếu tạo nguồn 30 em) và các CLB võ thuật, CLB yêu thích các môn học… với gần 200 hội viên tham gia.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức “Học kỳ trong quân đội” năm 2024.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO