• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
Ngày xuất bản: 08/03/2024 8:17:00 SA
Lượt xem: 181

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ sáu, 01/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 02/3

 

 

 

 

Chủ nhật, 03/3

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 04/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 05/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 06/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự ngày 8/3 tại Tỉnh đoàn

 

 

 

 

Thứ năm, 07/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 08/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ qaun

 

 

 

 

 

Thứ bảy 09/3

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/3

 

 

Tuần 3

Thứ 2, 11/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 12/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra các lớp sinh hoạt tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ  tư, 13/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 14/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra lớp mẫu giáo năng khiếu tạo nguồn

 

 

 

 

Thứ sáu, 15/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 16/3

 

 

 

 

Chủ nhật

17/3

 

 

Tuần 4

Thứ 2, 18/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 19/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 20/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự khai mạc lớp kỹ năng số 2 (dự kiến)

 

 

 

 

Thứ năm, 21/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 22/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 23/3

 

 

 

 

Chủ nhật

24/3

 

 

Tuần 5

Thứ 2, 25/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 26/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3

 

 

 

 

Thứ  tư, 27/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 28/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 29/3

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 30/3

 

 

 

 

Chủ nhật

31/3

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO