• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
Ngày xuất bản: 02/02/2024 8:21:00 SA
Lượt xem: 435

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ năm, 01/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 02/02

 

 

 

8h00

 

10h00

- Ban Giám đốc dự họp giao ban công tác tháng 2 tại Tỉnh đoàn

- Ban Giám đốc dự sinh hoạt Chi bộ tại Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 03/03

 

 

 

 

Chủ nhật, 04/02

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 05/02

 

 

 

7h30

Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

 

 

 

 

Thứ ba, 06/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 07/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 08/02

29 tết

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

 

 

 

 

Thứ sáu, 09/02

30 tết

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

 

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

Thứ bảy 10/02

(01 tết)

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

Chủ nhật

11/02

(02 tết)

 

 

Tuần 3

Thứ 2, 12/02

03 tết

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

 

 

 

 

Thứ ba, 13/02

04 tết

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

 

 

 

 

Thứ  tư, 14/02

05 tết

 

 

 

Ban Giám đốc trực lãnh đạo tết Nguyên Đán

 

 

 

 

Thứ năm, 15/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự tết trồng cây

 

 

 

 

Thứ sáu, 16/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 17/02

 

 

 

 

Chủ nhật

18/02

 

 

Tuần 4

Thứ 2, 19/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 20/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 21/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 22/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 23/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 24/04

 

 

 

 

Chủ nhật

25/02

 

 

Tuần 5

Thứ 2, 26/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 27/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 28/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 29/02

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO