• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
Ngày xuất bản: 30/11/2023 4:34:00 CH
Lượt xem: 397

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 11-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 28 tháng 11  năm 2023

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Chỉ đạo chung; trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, công tác thi đua KT cơ quan; hoạt động liên quan đến Đề án số 12 về công tác cán bộ: 01 Đ/c viên chức đăng ký về hưu trước tuổi.

- Sửa, duyệt văn bản của các VC tham mưu trình ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Phân công nhiệm vụ BGĐ.

- Chỉ đạo các hoạt động vui chơi giải trí, sân chơi

- Làm việc với các ngành về Phương án sửa chữa, cải tạo Trung tâm HĐ thanh thiếu nhi để bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh.

- Tham mưu quy trình xin chủ trương đầu tư xây dựng Đề án sửa chữa, cải tại nâng cấp Trung tâm;  thanh lý tài sản

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo chương trình 135.

- Tham gia hoạt động của cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Đội tỉnh

- Tham gia cuộc thi do Ban TG TW phát động

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

          2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            - Chỉ đạo sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn, sửa 05 tin bài tuyên truyền trong tháng (Hằng, Huy, Phượng, )

- Chủ trì Giải võ Karate cúp Thanh thiếu nhi Yên Bái mở rộng năm 2023 với 11 đoàn tham gia gồm 268 VĐV đến từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Yên Bái, BTC đã trao 58 bộ Huy chương và trao 3 giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

- Phối hợp triển khai tư vấn tuyển sinh ngành nhân lực Hàng không.

- Duy trì các tổ đội nòng cốt: Đội Nghệ thuật măng non sau hè (40 em) tham gia và duy trì các lớp năng khiếu, tổ đội nòng cốt sau hè có 227 em tham gia..

- Triển khai tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động đội tuyên truyền măng non và Giao lưu kỷ niệm ngày giáo Việt Nam 20/11

- Tổng hợp, rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện bộ tiêu chí cấp tỉnh (Đã hoàn thành 09/09 chỉ tiêu).

- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giúp đỡ 23 hộ thoát nghèo tại huyện Trạm Tấu.

- Tham gia tập huấn triển khai Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” và chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi của tỉnh và TW phát động

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO