• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
Ngày xuất bản: 07/12/2023 2:49:00 CH
Lượt xem: 291

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ sáu, 01/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 02/12

 

 

 

 

Chủ nhật, 03/12

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 04/12

 

 

 

7h30

Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

Thứ ba, 05/15

 

 

 

8h00

 

8h00

Ban Giám đốc làm việc với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh

Ban Giám đốc dự họp giao ban Tỉnh đoàn và sinh hoạt Chi bộ

 

 

 

 

Thứ  tư, 06/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 07/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các sân chơi tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ sáu, 08/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 09/12

 

 

 

 

Chủ nhật, 10/12

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 11/12

 

 

 

14h00

 

15h30

Ban Giám đốc dự họp tổng kết năm 2023 Trung tâm

Ban Giám đốc dự họp tổng kết tổ Đảng Trung tâm

 

 

 

 

Thứ ba, 12/12

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các CLB, đội nhóm sinh hoạt tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ  tư, 13/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 14/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 15/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 16/12

 

 

 

 

Chủ nhật

17/12

 

 

Tuần 4

Thứ 2, 18/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 19/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 20/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 21/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 22/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 23/12

 

 

 

 

Chủ nhật

24/12

 

 

Tuần 5

Thứ 2, 25/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 26/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 27/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 28/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 29/12

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 30/12

 

 

 

 

Chủ nhật

31/12

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO