• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
Ngày xuất bản: 30/10/2023 12:00:00 SA
Lượt xem: 303

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 10-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 28 tháng 10  năm 2023

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Chỉ đạo chung; trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, công tác thi đua KT cơ quan; hoạt động liên quan đến Đề án số 12 về công tác cán bộ: 01 Đ/c viên chức đăng ký về hưu trước tuổi.

- Sửa, duyệt văn bản của các VC tham mưu trình ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Phân công nhiệm vụ BGĐ.

- Chỉ đạo các hoạt động vui chơi giải trí, sân chơi

- Làm việc với các ngành về Phương án sửa chữa, cải tạo Trung tâm HĐ thanh thiếu nhi để bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh.

- Tham mưu quy trình xin chủ trương đầu tư xây dựng Đề án sửa chữa, cải tại nâng cấp Trung tâm;  thanh lý tài sản

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo chương trình 135.

- Tham gia hoạt động của cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Đội tỉnh

- Tham gia cuộc thi Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh phát động

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

          2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            - Chỉ đạo sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn, sửa 05 tin bài tuyên truyền trong tháng (Hằng, Huyền, Lý, Chinh)

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức Giải võ Karate cúp Thanh thiếu nhi Yên Bái mở rộng năm 2023.

- Chỉ đạo tổ chức chương trình trình diễn trang phục “Những cánh hồng bay” chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10) và ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam (20/10)

- Triển khai tuyển sinh Đội Nghệ thuật măng non sau hè (31 em) tham gia và duy trì các lớp năng khiếu sau hè có 227 em tham gia.

- Chỉ đạo biên soạn Bản tin thiếu nhi Yên Bái số 19, năm 2023.

- Tổng hợp bộ tiêu chí cấp tỉnh (Đã hoàn thành 08/09 chỉ tiêu).

- Tham gia cuộc thi Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh phát động

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO