• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
Ngày xuất bản: 09/04/2024 2:27:00 CH
Lượt xem: 260

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ hai, 01/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 02/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 03/4

 

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc dự họp giao ban đầu tháng tại Tỉnh đoàn

 

 

 

 

Thứ năm, 04/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 05/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ qaun

 

 

 

 

 

Thứ bảy 06/4

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/4

 

 

Tuần 2

Thứ 2, 08/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc tiếp đón, làm việc, phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Thiên nhiên kỷ đến ngày 15/4 trong việc giảng dạy lớp kỹ năng sống

 

 

 

 

Thứ ba, 09/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự họp liên ngành về chương trình Học kỳ trong quân đội

 

 

 

 

Thứ  tư, 10/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 11/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra lớp mẫu giáo năng khiếu tạo nguồn

 

 

 

 

Thứ sáu, 12/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự sinh hoạt Chi bộ

 

 

 

 

 

Thứ bảy 13/4

 

 

 

 

Chủ nhật

14/4

 

 

Tuần 3

Thứ 2, 15/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 16/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 17/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự khai mạc lớp kỹ năng số 4 (dự kiến)

 

 

 

 

Thứ năm, 18/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 19/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 20/4

 

 

 

 

Chủ nhật

21/4

 

 

Tuần 4

Thứ 2, 22/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 23/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc với Cộng tác viên

 

 

 

 

Thứ  tư, 24/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra các lớp sinh hoạt tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ  năm, 25/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 26/4

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 27/4

 

 

 

 

Chủ nhật

28/4

 

 

Tuần 5

Thứ 2, 29/4

 

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Thứ ba, 30/4

 

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO