• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
Ngày xuất bản: 03/02/2023 2:15:00 CH
Lượt xem: 936

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023

---------

         

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, Bộ phận Hành chính và chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 01/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 02/02

 

 

 

14h

Ban Giám tặng quà lãnh đạo Tỉnh nhân dịp ngày thành lập Đảng 3/2

 

 

 

 

Thứ  sáu, 03/02

 

 

 

14h

Ban Giám đốc họp giao ban công tác tháng 02 tại Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 04/02

 

 

 

 

Chủ nhật, 05/02

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 06/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 07/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 08/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 09/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  sáu, 10/02

 

 

 

15h

Ban Giám đốc dự sinh hoạt Tổ Công đoàn Trung tâm định kỳ

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 11/02

 

 

 

 

Chủ nhật, 12/02

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 13/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ qua

 

 

 

 

Thứ ba, 14/02

 

 

 

14h

Ban Giám đốc kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, hoạt động sân chơi kỹ năng, hoạt động vui chơi

 

 

 

 

Thứ  tư, 15/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 16/02

 

 

 

14h

Ban giám đốc kiểm tra các tổ đội, nhóm sinh hoạt cùng bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

Thứ  sáu, 17/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 18/02

 

 

 

 

Chủ nhật, 19/02

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 20/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 21/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 22/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 23/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự sinh hoạt Tổ Đảng Trung tâm định kỳ

 

 

 

 

Thứ sáu, 24/02

 

 

 

8h30

Ban Giám đốc tham gia hoạt động ngày lao động cuối tuần

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 25/02

 

 

 

 

Chủ nhật, 26/02

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 27/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 28/02

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO