• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
Ngày xuất bản: 06/06/2023 10:20:00 SA
Lượt xem: 664

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

Thứ  năm, 01/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc Dự khai mạc hè

 

 

 

 

 

Thứ  sáu, 02/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 03/6

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội

Chủ nhật, 04/6

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 05/6

 

 

 

 

- 7h30

- 8h00

-14h00

- Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

- Ban giám đốc dự họp giao ban tháng 6

- Ban Giám đốc làm việc với đoàn kiểm tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái về hoạt động thể thao tại Trung tâm

 

 

 

 

 

Thứ ba, 06/6

 

 

 

 

15h00

Ban Giám đốc dự tổng kết lớp kỹ năng sống

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 07/6

 

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  năm, 08/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự khai mạc lớp kỹ năng sống 01 ngày (dự kiến)

 

 

 

 

 

Thứ  sáu, 09/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 10/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 11/6

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 12/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 13/6

 

 

 

 

16h00

Ban Giám đốc dự Lễ trưởng thành học kỳ trong quân đội

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 14/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 15/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 16/6

 

 

 

 

15h

Ban Giám đốc dự sinh hoạt định kỳ Tổ Đảng Trung tâm

 

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 17/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 18/6

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 19/6

 

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các sân chơi, vui chơi giải trí

 

 

 

 

 

Thứ ba, 20/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 21/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 22/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 23/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự sinh hoạt định kỳ Tổ Công đoàn Trung tâm

 

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 24/4

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 25/6

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 26/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 27/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra các tổ đội, nhóm sinh hoạt cùng bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 28/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 29/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 30/6

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO