• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
Ngày xuất bản: 01/03/2023 9:11:00 SA
Lượt xem: 782

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 02-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 27 tháng 02  năm 2023

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo về:

+ Công tác phòng, chống dịch covid – 19 tại cơ quan.

+ Công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp lại Trung tâm.

+ Hoạt động dịch vụ có thu, Nhà khách thanh niên.

+ Hoạt động vui chơi, giải trí, phối hợp hoạt động, mời gọi đầu tư.

+ Công tác đối nội, đối ngoại.

+ Chỉ đạo hoạt động các sân chơi kỹ năng, thư viện xanh, Bể bơi

+ Công tác điện, nước, vệ sinh môi trường, anh ninh trật tự, PCCC.

+ Chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Nhà khách thanh niên.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

2. Đồng chí: Hà Đức Oanh – Phó Giám đốc: Nghỉ phép năm.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            * Chuyên môn

- Sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn: Tổ chức chương trình Mừng Đảng mừng Xuân; Gặp mặt Cộng tác viên; Ký 6 hợp đồng giảng dạy Tổ đội, Nhóm, CLB.

- Xây dựng KHPC thực hiện Bộ tiêu chí năm 2023.

* Hoạt động Công đoàn: Xây dựng các văn bản tổ chức Đại hội Công đoàn theo phân công.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO