• Loading...
 
Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
Ngày xuất bản: 05/07/2023 12:00:00 SA
Lượt xem: 517

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

Thứ  bảy, 01/7

 

 

 

 

Chủ nhật, 02/7

 

 

 

Thứ hai, 03/7

 

 

 

7h30

8h00

 

14h00

- Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

Ban Giám đốc dự Khai giảng lớp kỹ năng khóa 7

- Ban Giám đốc họp giao ban tháng 7

 

 

 

 

Thứ ba, 04/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 05/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 06/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  sáu, 07/7

 

 

 

16h00

Ban Giám đốc dự tổng kết lớp kỹ năng khóa 7

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 08/7

 

 

 

 

Chủ nhật, 09/7

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 10/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 11/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH nghệ thuật thiếu nhi tại Quảng Trị

 

 

 

 

Thứ  tư, 12/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH nghệ thuật thiếu nhi tại Quảng Trị

 

 

 

 

Thứ năm, 13/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH nghệ thuật thiếu nhi tại Quảng Trị

 

 

 

 

Thứ sáu, 14/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH nghệ thuật thiếu nhi tại Quảng Trị

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH nghệ thuật thiếu nhi tại Quảng Trị

Thứ  bảy, 15/7

 

 

 

 

Chủ nhật, 16/7

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 17/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 18/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 19/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 20/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH tiếng kèn Đội ta tại tỉnh Hà Nam

 

 

 

 

Thứ sáu, 21/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH tiếng kèn Đội ta tại tỉnh Hà Nam

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự LH tiếng kèn Đội ta tại tỉnh Hà Nam

Thứ  bảy, 22/6

 

 

 

 

Chủ nhật, 23/7

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 24/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 25/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 26/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 27/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các sân chơi, bể bơi, CLB, đội nhóm tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ sáu, 28/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 29/7

 

 

 

 

Chủ nhật

30/7

 

 

 

Thứ 2, 31/7

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO