• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
Ngày xuất bản: 30/03/2023 9:46:00 SA
Lượt xem: 751

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 04-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 27 tháng 3  năm 2023

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ theo Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.

- Phê duyệt, ký các văn bản của các viên chức chuyên môn tham mưu.

- Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, tài chính kế toán, công tác cán bộ, công tác thi đua KT cơ quan.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tự chủ tài chính năm 2022, báo cáo quản lý sử dụng tài sản công, các sân chơi kỹ năng, hoạt động vui chơi, giải trí.

- Công tác phối hợp hoạt động; mời gọi đầu tư; đối nội, đối ngoại.

- Chỉ đạo Chương trình giao lưu các CLB, đội nhóm chào mừng 60 năm phong trào nghìn việc tốt có 29 tiết mục tham gia của 2 tỉnh Phú Thọ và YB

- Phối hợp tổ chức Hội trại Stem chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn có 29 trại tham gia.

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo chương trình 135.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 12.

- Hoạt động dịch vụ có thu, Nhà khách thanh niên.

- Công tác điện, nước, vệ sinh môi trường, anh ninh trật tự, PCCC.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ, Hội đồng đội tỉnh.

2. Đồng chí: Hà Đức Oanh – Phó Giám đốc: Nghỉ phép năm.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            * Chuyên môn

- Sửa, duyệt văn bản của các bộ phận chuyên môn, sửa tin bài tuyên truyền.

- Chỉ đạo viên chức chuyên môn duy trì  07 bộ môn,  11 lớp năng khiếu, 16 CLB, đội nhóm. Tổng số 556 thanh thiếu nhi tham gia.

- Trực tiếp tổ chức thành lập mới 02 mô hình hoạt động đôi nhóm thanh niên gồm nhóm yêu thích sách và hoá trang Mikazuki 50 em; nhóm Zumba 30 em.

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan tài năng tiếng Anh và nghệ thuật thanh thiếu nhi với 29 tiết mục.

- Chỉ đạo chương trình chào mừng khai mạc giải bóng đá nhi đồng và đội bóng tham gia dự giải (gồm 3 đội hình: biểu diễn khai mạc, Nghi thức và cầm biển tên đoàn).

- Chỉ đạo tuyển chọn, thành lập và tập luyện đội bóng đá nhi đồng tham dự giải Cúp PTTH tỉnh.

- Chỉ đạo tổng hợp bộ tiêu chí quý I.

- Chỉ đạo ký kết 02 chương trình phối hợp với Trung tâm DVVL và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh.

* Công đoàn: Chuẩn bị nội dung phê duyệt văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn; Phối hợp cơ quan tổ chức tặng quà cho cán bộ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO