• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
Ngày xuất bản: 06/11/2023 12:00:00 SA
Lượt xem: 318

 Đơn vị: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023

         

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA

ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

 

 

 

 

Thứ  tư, 01/111

 

 

 

7h30

Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

 

 

 

 

Thứ năm, 02/11

 

 

 

8h00

 

14h00

 

16h00

- Ban Giám đốc dự họp giao ban công tác tháng 11 tại Tỉnh đoàn

- Ban Giám đốc dự họp gao ban công tác tháng 11 tại Trung tâm

- Ban giám đốc dự sinh hoạt Chi bộ

 

 

 

 

Thứ sáu, 03/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 04/11

 

 

 

 

Chủ nhật, 05/11

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 06/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 07/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 08/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 09/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các sân chơi tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ sáu, 10/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

7h30

Ban Giám đốc dự khai mạc giải võ Karatedo

Thứ  bảy, 11/11

 

 

17h00

Ban Giám đốc dự tổng kết giải võ Karatedo

Chủ nhật, 12/11

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 13/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 14/11

 

 

 

8h00

Ban Giám đốc kiểm tra hoạt động các CLB, đội nhóm sinh hoạt tại Trung tâm

 

 

 

 

Thứ  tư, 15/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 16/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 17/11

 

 

 

15h00

Ban Giám đốc sinh hoạt tổ Đảng, tổ công đoàn Trung tâm theo định kỳ

 

 

 

 

 

Thứ bảy 18/11

 

 

 

 

Chủ nhật

19/11

 

 

Tuần 4

Thứ 2, 20/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 21/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 22/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 23/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu, 24/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ bảy 25/11

 

 

 

 

Chủ nhật

26/11

 

 

Tuần 5

Thứ 2, 27/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 28/111

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 29/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 30/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO