• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 12/2022
Ngày xuất bản: 05/01/2023 2:47:00 CH
Lượt xem: 764

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 12-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 28 tháng 12  năm 2022

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 12/2022

-------------------

         

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo về:

+ Công tác phòng, chống dịch covid – 19 tại cơ quan.

+ Công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Hoạt động chuyên môn tại phòng nghiệp vụ Đoàn, Hội.

+ Tham gia Ban quản lý dự án sửa chữa, cải tạo hội trường Trung tâm

+ Duyệt nội dung Bản tin thiếu nhi số 18.

+ Đề án sắp xếp lại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

+ Làm việc với các ngành về bàn giao mặt bằng Dự án chỉnh trang hồ Thiếu nhi.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

2. Đồng chí: Hà Đức Oanh – Phó Giám đốc.

- Ký các văn bản về các lĩnh vực do Giám đốc ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động sau:

+ Hoạt động dịch vụ có thu, Nhà khách thanh niên.

+ Công tác phòng, chống dịch covid - 19 tại phòng hành chính.

+ Hoạt động vui chơi, giải trí, phối hợp hoạt động, mời gọi đầu tư.

+ Công tác đối nội, đối ngoại.

+ Chỉ đạo hoạt động các sân chơi kỹ năng, thư viện xanh, gian hành TN.

+ Công tác điện, nước, vệ sinh môi trường, anh ninh trật tự, PCCC.

+ Chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Nhà khách thanh niên.

+ Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến tháng 12/2022.

+ Tham gia Ban quản lý dự án sửa chữa, cải tạo hội trường Trung tâm

+ Tham gia Đề án sắp xếp lại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

+ Làm việc với các ngành về bàn giao mặt bằng Dự án chỉnh trang hồ Thiếu nhi.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc.

            * Hoạt động chuyên môn:

- Chỉ đạo tổ chức Chương trình chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2022

- Chỉ đạo tổ chức 2 lớp kỹ năng sử dụng mạng xã hội và kỹ năng năng vui chơi an toàn (Ngày 02 và 11/12)

- Chỉ đạo tham mưu Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết sum vầy bên bánh chưng xanh”.

- Chấm điểm Bộ tiêu chí cấp huyện năm 2022

- Chỉ đạo tặng quà cho hộ nghèo do Trung tâm đăng ký giúp đỡ tại xã Pá Lau nhân dịp tết dương lịch.

* Hoạt động Công đoàn:

- Chỉ đạo bình xét, đánh giá xếp loại đoàn viên công đoàn.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phân công Đại hội Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • 1-20 of 59<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO