• Loading...
 
Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 23/03/2023 8:32:00 SA
Lượt xem: 1208

Thông báo khác

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • Báo cáo công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2023
 • Thông báo về việc thanh lý tài sản Hàng rào sắt B40 - Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Lịch công tác Ban giám đốc Trung tâm tháng 01/2033
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 12/2022
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2022
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2022
 • Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2022
 • Lịch công tác tháng 9/2022 của Ban giám đốc Trung tâm HĐTTN
 • 1-20 of 51<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO