• Loading...
 
Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2020
Ngày xuất bản: 10/12/2020 2:33:00 CH
Lượt xem: 133

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2020

---------

            Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

 

 

 

 

Thứ ba, 01/12

 

 

 

7h30

Chào cờ đầu tháng

Toàn thể VC, NLĐ

Sân Tỉnh đoàn

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

Thứ tư, 02/12

 

 

 

 

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

 

Thứ năm, 03/12

 

 

 

 

(Dự kiến) Ban Giám đốc dự họp giao ban công tác tháng 12/2020 tại Tỉnh đoàn.

 

 

 

 

Thứ sáu, 04/14

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ 7, 05/12

 

 

 

 

Chủ nhật, 06/12

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 07/12

 

 

 

7h30

Đ/c Trang đi kiểm tra kết quả Công tác Đội theo lịch của Tỉnh đoàn

 

 

 

 

Thứ ba, 08/12

 

 

 

9h

Hội ý ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà TP. Yên Bái

 

 

 

 

Thứ tư, 09/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 10/12

 

 

 

8h

Đ/c Hiền, Trang làm việc về tổ chức lớp Học kỳ trong quân đội năm 2021

 

Bộ CHQS tỉnh

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

14

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

Thứ sáu, 11/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ 7, 12/12

 

 

 

 

Chủ nhật, 13/12

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 14/12

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 15/12

 

 

 

 

Đ/c Trang, Oanh làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

(Dự kiến) Ban Giám đốc dự Lễ tổng kết hoạt động các tổ đội nòng cốt, các CLB năm 2020

 

 

 

 

Thứ tư, 16/12

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Trang đi dự hội nghị tổng kết năm 2020

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

Thứ năm, 17/12

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Trang đi dự hội nghị tổng kết năm 2020

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

Thứ sáu, 18/12

 

 

 

 

Đ/c Hiền, Trang đi dự hội nghị tổng kết năm 2020

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ 7, 19/12

 

 

Tuần 4

 

Chủ nhật, 20/12

 

 

 

Thứ hai, 21/12

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Đ/c Trang đi tặng quà các đơn vị phối hợp

 

Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 174

 

 

Thứ ba, 22/12

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ tư, 23/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

 

Thứ năm, 24/12

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại phường Hồng Hà TP. Yên Bái.

 

 

 

 

Thứ sáu, 25/12

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ 7, 26/12

 

 

Tuần 5

 

Chủ nhật, 27/12

 

 

 

Thứ hai, 28/12

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 29/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

Đ/c Hiền đi kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình

 

 

 

 

Thứ tư, 30/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng HC (Đ/c Sửu, Vòng)

 

 

 

 

Thứ năm, 31/12

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan

 

 

 

           

 

 

THƯ VIỆN VIDEO