• Loading...
 
Lịch công tácBan Giám đốc Trung tâm tháng 8/2021
Ngày xuất bản: 09/08/2021 9:37:00 SA
Lượt xem: 42

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 8/2021

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

 

Tuần 1

 

Chủ nhật, 01/8

 

 

 

 

Thứ hai, 02/8

 

 

 

 

7h30

Chào cờ đầu tháng

 

Sân Tỉnh đoàn

 

 

 

Đc Oanh chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

 

 

 

 

 

Thứ ba, 03/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đc Oanh chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự họp giao ban công tác tháng 8 tại Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

Thứ tư, 04/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đc Hiền chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

 

 

 

 

 

Thứ năm, 05/8

 

 

 

 

 

Đc Hiền chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 06/8

 

 

 

 

 

Đc Trang chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc sinh hoạt Chi bộ tháng 8

 

 

 

 

 

Đc Trang chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

Thứ 7, 07/8

 

 

 

 

Đc Trang chỉ đạo hoạt động bể bơi hàng tuần

Chủ nhật, 08/8

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 09/8

 

 

 

 

9h30

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm việc với toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm

 

 

 

 

 

Thứ ba, 10/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 11/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ năm, 12/8

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 13/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 14/8

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 15/8

 

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 16/8

 

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ mở rộng

 

 

 

 

 

Thứ ba, 17/8

 

 

 

 

 

Đ/c Trang dự và kiểm tra sinh hoạt của các CLB

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 19/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ năm, 20/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 21/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 22/8

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 23/8

 

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 24/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 25/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ tư, 26/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

 

Thứ  năm, 27/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 28/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, 29/8

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 30/8

 

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 30/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ ba, 31/8

 

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN VIDEO