• Loading...
 
Lịch công tác của Ban giám đốc Trung tâm tháng 5/2020
Ngày xuất bản: 07/05/2020 12:00:00 SA
Lượt xem: 9

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 5/2020

---------

 

            Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

Thứ hai, 4/5

 

 

 

7h30

Dự lễ chào cờ tháng 5

Thường trực Tỉnh đoàn, các Đ/c cán bộ trong biên chế của Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Trung tâm, các đ/c trưởng, phó các Phòng của Trung tâm

Sân Tỉnh đoàn

TTHĐTTN

9h

Hội ý ban GĐ

 

 

 

 

Thứ ba, 5/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ tư, 6/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

14h

Đ/c Giám đốc làm việc với đối tác phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm.

 

 

 

 

Thứ năm, 7/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

10h

Đ/c Giám đốc làm việc với CTV giảng dạy kỹ năng sống

 

 

 

 

 

Thứ sáu, 8/5

 

 

 

 

Ban GĐ tham gia các hoạt động tại Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn

 

 

 

 

Thứ bảy, 9/5

 

                

Chủ nhật, 10/5

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 11/5

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 12/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ tư, 13/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đi cơ sở kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa huyện Yên Bình, phường Hồng Hà TP. Yên Bái

 

 

 

 

Thứ năm, 14/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 15/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đi cơ sở kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa huyện Yên Bình, phường Hồng Hà TP. Yên Bái

 

 

 

 

 

Thứ 7, 16/5

 

 

 

 

Chủ nhật, 17/5

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 18/5

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 19/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đi cơ sở kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa Yên Bình

 

 

 

 

Thứ tư, 20/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ năm, 21/5

 

 

 

 

Đi cơ sở kiểm tra điểm sinh hoạt ngoại khóa Yên Bình.

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 22/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 23/5

 

 

 

 

Chủ nhật, 24/5

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 25/5

 

 

 

9h

Hội ý Ban GĐ

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ ba, 26/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đi Văn Yên kiểm tra công trình phụ trợ tại mỏ vàng

 

 

 

 

Thứ tư, 27/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Đi Văn Yên kiểm tra công trình phụ trợ tại mỏ vàng

 

 

 

 

Thứ năm, 28/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

Thứ sáu, 29/5

 

 

 

 

Ban GĐ làm việc tại cơ quan cả ngày

 

 

 

 

 

Thứ 7, 30/5

 

 

 

 

Chủ nhật, 31/5

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

THƯ VIỆN VIDEO